• مجتمع آموزشی شناختی پژوهشگران


  باید امروز حواسم باشد

  که اگر قاصدکی را دیدم
  آرزوهایم را 
  بدهم تا برساند به خدا...

                                

                                        


اعلانات سایت

هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است